Mummies uit het veen

IJzertijdmensen tweeduizend jaar bewaard

P.V. Glob

200 Blz., ISBN 90 6010 209 6     
Uitgeverij Strenghold, 1971     


De zuren in veenmoerassen hebben een ongewone eigenschap. Zij kunnen een menselijk lichaam gedurende duizenden jaren zo goed als ongeschonden bewaren. In Noord-West Europa zijn heel wat lichamen gevonden - misschien wel 700 - in nog uitstekende staat. De meesten ervan zijn van mensen uit de IJzertijd en 1500 tot 2000 jaar oud. Een groot aantal stamt uit Denemarken. Juist met deze Deense vondsten - waaronder zeer recente en goed gedocumenteerde - houdt Mummies uit het veen zich bezig: in het bijzonder met de vermaarde man uit Tollund en die van Grauballe.

Professor Glob beschrijft niet alleen een groot aantal van deze merkwaardige ontdekkingen, waarbij hij soms zelf tegenwoordig was. Hij plaatst ze ook overtuigend in hun historisch verband, aan de hand van de archeologische en natuurwetenschappelijke kennis, en de berichten van klassieke schrijvers als Tacitus.

Een fascinerend en tot nu toe nog ongekend beeld van de levende realiteit die schuilgaat achter het mysterieuze "Gundestrup bekken" wordt ons geleidelijk voor ogen gesteld. De auteur geeft bijzonderheden over de woonhuizen van de mensen uit de IJzertijd, hun kleding en opschik, hun gereedschappen, de wijze waarop de misdaad gestraft werd en de goden door mensenoffers werden verzoend: van de Tollund man wordt aangenomen dat hij werd geofferd ter ere van de vruchtbaarheidsgodin Nerthus.

Professor Glob is Directeur van het Nationale Museum in Kopenhagen en een vooraanstaand archeoloog. Behalve talrijke Deense onderzoekingen heeft hij onlangs ook een expeditie geleid ter bestudering van de Dilmum kultuur aan de Perzische Golf.

Drs. Harsema is conservator van de afdeling prae- en protohistorie van het Provinciaal Museum Drenthe te Assen. Niet alleen heeft hij verscheidene foto´s toegevoegd van Nederlandse vondsten uit de IJzertijd, ook heeft hij in het kader van de wetenschappelijke bewerking van het boek, daar enkele bladzijden tekst aan gewijd.


(Bovenstaande tekst komt van de binnenflappen van het boek)     Terug naar de vorige pagina