Mi Abre, Mi Abre, Mi Kuminiti-ye

Winti: Kennis van het Leven

Juliën A. Zaalman

274 Blz., ISBN 99914 490 0 0     
Uitgave van de Stichting Tata Kwasi Ku Tata Tinsensi 2006, tweede druk 2008     


Met trots kan worden aangegeven, dat Winti tot het cultureel erfgoed van de Afrikaanse nakomelingen in Suriname behoort. Daar is geen twijfel aan: de Wintigeloofsleer stamt uit Afrika. Dat geeft kracht; Winti komt voor uit een eeuwenoude geloofstraditie. De nakomelingen kunnen daar trots op zijn en moeten dit erfgoed op een juiste wijze beleven. Het eigene, het verleden, laat zich niet verloochenen.

Winti kent een eigen geloofsstructuur. De geloofskracht in Winti zit in: Anana Kedyaman Kedyanpo, Dè Winti. Dit wordt aangegeven als A ben de bifo, bifo bende ben de, di tron ben-de. Dit betekent: dat wat er was, voordat het er was en is geworden. De Kracht van Anana omvat het totale leven en het Leven dat leeft, wordt door delen van deze Kracht beheerst en beheerd.

Het geloof Winti kent een innerlijke en een uiterlijke geloofsstructuur. De innerlijke structuur heeft te maken met het leven zoals een mens innerlijk geleid wordt en de uiterlijke structuur is al het andere daar omheen; oftewel de religieuze ervaring.

In Winti wordt geloofd dat de Akara, de Kracht van Anana, vertegenwoordigd is in de mens. Daarin zit de elementaire gedraging van wat een mens wil, kan en mag.

In het geloof Winti wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen goed en kwaad; bonu vertegenwoordigt het goede en wisi het kwade. De bonuman is verkondiger en uitvoerder van het goede en de wisiman van het kwade. In Winti wordt het goede gestimuleerd en het kwade bestreden.

In dit boek, Mi Abre, Mi Abre, Mi Kuminiti-ye, wordt de Wintireligie in al haar facetten diepgaand belicht en wordt aangegeven hoe Winti beleden moet worden. Mi abre kan daarom zonder overdrijving nu al hét standaardwerk over de wintireligie genoemd worden.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina