Met de duivel naar bed

Heksen in de Lage Landen

Monika Triest & Lou Gils

254 Blz., ISBN 90 5617 440 1     
Uitgeverij van Halewyck, 2003     


Wie waren de heksen eigenlijk en hoe zijn de brandstapels te verklaren? Een vraag die veel mensen al lang fascineert en waarop nog steeds geen adequaat antwoord is gekomen. De laatste jaren is het onderzoek naar heksen opgetild naar een meer wetenschappelijk niveau. In dit boek zijn de recentste internationale onderzoeksgegevens verwerkt.

Monika Triest en Lou Gils bekijken de heksen ´omgekeerd´, van een andere kant dan meestal wordt gedaan. ´Omgekeerd´ omdat de omgekeerde wereld veel met hekserij te maken heeft. Zij stellen vragen zoals: heeft de Kerk schuld aan de heksenvervolging? Welke was de rol van de overheid, van de geleerden, van de buurtbewoners uit die tijd? Welke rol speelden seks en seksualiteit? Waarom was tachtig procent van de heksen vrouwen? Zo plaatsen zij heksen en hekserij in een sociaal-cultureel kader en maken de relevantie ervan voor vandaag duidelijk.

Monika Triest en Lou Gils verzamelden ook grafische afbeeldingen van heksen uit de periode van de meest intense vervolgingen in de Zuidelijke Nederlanden (eind zestiende, begin zeventiende eeuw). Samen met de tekst dragen deze afbeeldingen bij tot een beter inzicht in de leefwereld van vrouwen en mannen uit die periode en in de ervaringen van de heksen zelf.

Monika Triest is pedagogisch coördinator van het Provinciaal Pedagogisch Centrum te Antwerpen. Zij publiceerde eerder "Het besloten hof. Begijnen in de Zuidelijke Nederlanden" (1998) en "Macht, vrouwen en politiek" (2000).

Lou Gils geeft les aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Hogeschool Antwerpen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina