Merlijn, de tovenaar van Koning Arthur

Jacob van Maerlant en Lodewijk van Velthem

Frank Brandsma

223 Blz., ISBN 90 253 0196 7     
Uitgeverij Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2004     


Merlijn is de grootste en bekendste tovenaar aller tijden. Maar welke toverkunsten verrichtte hij? En waar kwamen zijn magische krachten uit voort? Deze bloemlezing uit twee Middelnederlandse Merlijnromans geeft het middeleeuwse antwoord op die vragen. De geschiedenis van Merlijn wordt verteld vanaf zijn geboorte en ontdekking tot aan het moment dat hij in rook lijkt te zijn opgegaan.
De liefde voor een listige jonkvrouw zal hem uiteindelijk fataal worden, maar voor het zover is haalt hij indrukwekkende trucs uit en bezorgt hij de jonge koning Arthur de kroon van Britannië.
Jacob van Maerlant zette in 1262 een Oudfranse prozatekst (de Merlin van Robert de Boron) om in Middelnederlandse verzen. Aan dit Boek van Merline voegde Lodewijk van Velthem in 1326 een uitgebreid vervolg toe, gebaseerd op Oudfranse Suite-Vulgate du Merlin. Beide teksten samen geven de complete middeleeuwse Merlijn-biografie.
Uit het nawoord: ´Merlijn dankt zijn ontstaan aan de wens van de duivel om een menselijke representant op de wereld te zetten. Deze zou zo veel mogelijk mensen tot zonde moeten verleiden en zo hun zielen hellewaards moeten brengen. Als hulpmiddel daarbij geeft de duivel Merlijn kennis van het verleden. Het meisje dat als draagmoeder voor dit wezen wordt uitgezocht is echter zo vroom dat God ingrijpt. Hij schenkt het nog ongeboren kind ook de kennis van de toekomst en stelt het zo in staat de duivelse kennis teniet te doen.´

Frank Brandsma is als docent / onderzoeker verbonden aan de opleiding Literatuurwetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt de verteltechnieken in de (Arthur)roman rond 1200 en geeft colleges over ´Arthur´, ´Tristan´ en andere thema´s.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina