Meer dan één leven

Psychische problemen verklaard door vorige incarnaties

Joan Grant, Denys Kelsey

232 Blz., ISBN 90 202 5498 7     
Uitgeverij Ankh-Hermes, 1973. Derde druk 1987     


De psychiater Denys Kelsey werd door zijn vele psychotherapeutische experimenten steeds geconfronteerd met de reïncarnatiegedachte. Hij zocht contact met de helderziende Joan Grant, die een grote steun werd bij zijn onderzoek.

De auteurs behandelden reïncarnatie vanuit paragnostisch en psychotherapeutisch gezichtspunt. Joan Grant vertelt hoe zij erin slaagt beelden uit vorige levens van haarzelf en anderen door middel van een bepaalde techniek uit vrije wil op te roepen. Uit deze ervaringswereld bouwt zij een levensbeschouwing op die boeiende consequenties heeft voor haar inzichten in de opvoeding van kinderen en de behandeling van haar medemens.

Denys Kelsey beschrijft hoe hij bij het toepassen van hypnose op zijn patiënten kon waarnemen dat zij terugkeerden tot een steeds vroeger stadium in hun leven.
Zij overschreden zelfs de geboortegrens en deelden hun ervaringen uit hun prenatale stadium aan hem mee. Sommige patiënten konden teruggaan tot een van hun vorige levens, waarvan een restant onverwerkte problematiek hen in hun huidige leven bleek te hinderen.
Aan de hand van veel opmerkelijke praktijkgevallen zet Denys Kelsey uiteen hoe zij een aantal patiënten hebben kunnen helpen op weg naar een bewuster en gelukkiger leven.
Een klassiek boek over de regressietherapie.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina