Limburgse sagen en legenden

Píerre Kemp

307 Blz., ISBN onbekend     
Uitgeverij Veldeke / Vroom en Dreesmann, 1976     


Aanvankelijk werkzaam bij de Société Ceramique, was Kemp (1886-1967) verder tot aan pensionering in dienst van de mijn "Laura en Vereniging" te Eygelshoven.
Hoewel hij zijn roem dankt aan zijn werk als dichter, werd in feite pas na zijn dood duidelijk dat óók zijn schilderkunstige kwaliteiten ver uitstaken boven het beoordelend vermogen van de critici tijdens zijn leven. Bovendien bleek dat zijn schilderijen - in 1976 geëksposeerd in "De Bonnefanten" - als het ware een picturaal kommentaar vormden bij zijn dichtwerk.
Het omslag dat dit boek siert, zegt dan ook zowel iets over de kwaliteiten van Kemp als schilder én dichter.
Als dichter debuteerde hij rond 1910 en het was vooral hierom dat zijn werk de waardering ondervond, die hem - naast meerdere onderscheidingen - de P.C. Hooft-prijs bezorgde.

Het "Limburgs Sagenboek" waarvan dit boek een heruitgave is, verscheen voor het eerst in 1925.
Kemp geeft hierin op geheel eigen wijze uitdrukking aan zijn grote liefde voor zijn gewest.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

De eerdere uitgave, het "Limburgs Sagenboek", is als ePub of PDF te downloaden van: www.dbnl.orgTerug naar de vorige pagina