Leven & werken
in het ritme van de seizoenen

fotografie Hapé Smeele

Jaap Voigt

147 Blz., ISBN 978 90 813196 1 4     
Uitgave van Jaap Voigt & Hapé Smeele, 2008, 2de druk 2009     


Het is in deze tijd voor ieder mens een kunst een eigen levensritme te vinden en niet meegezogen te worden in de buitengewone turbulentie waar we in onze samenleving in terecht zijn gekomen.

Jaap Voigt bestudeerde ruim tien jaar de invloed van de seizoenen op de mens en ondervond hoezeer wij niet losstaan van die cyclische beweging door het jaar heen, maar er onderdeel van zijn. Hij ontwierp op basis van de I Tjing en een oude Chinese kalender een model om te leven in het ritme van de seizoenen.

´Leven & werken in het ritme van de seizoenen´ is een inspirerend boek, met wijze en vaak verrassende adviezen voor het dagelijkse leven en werk. Wanneer begin je iets nieuws: een project of zelfs een bedrijf? Wanneer is het juist beter om nog te wachten met het naar buiten brengen van je ideeën? In welke tijd van het jaar is het goed om je zaken op orde te brengen? Wanneer trek je je terug en wanneer ga je er juist op uit?

Het model dat in dit boek wordt aangereikt, is een leidraad voor iedereen om in een natuurlijk ritme te leven. Dat helpt ons niet alleen staande te blijven, maar ook daadwerkelijk creatief te zijn te midden van een turbulente buitenwereld.

Drs. Jaap Voigt (1941) is leraar en adviseur en wordt geïnspireerd door het taoïsme. Hij vertaalde de Dao De Jing uit het Chinees (2003, uitgeverij Servire). ´Leven & werken in het ritme van de seizoenen´ is zijn tweede boek.
Jaap Voigt geeft leergangen van één jaar over het taoïsme en de I Tjing. Hij begeleidt daarnaast een aantal ´bezinningsgroepen´ en voert persoonlijke coachinggesprekken. In de buitenwereld werkt hij voor de politie, de brandweer en verschillende gemeenten. Daarnaast begeleidt hij humanistisch geestelijk verzorgers die op VN-vredesmissies gaan en is daardoor nauw betrokken bij de gebeurtenissen in Bosnië, Irak en Uruzgan.

Hapé Smeele (1962) is fotograaf en maakte o.a. een tweetal bekroonde boeken over ´de kwaliteit van leven´ en een boek over boeddhisten in Nederland. Regelmatig verlegt hij zijn werkterrein. Van portret-fotografie naar documentair werk, naar stilllevens en landschapsfotografie. Steeds weer is zijn nieuwsgierigheid naar andere manieren van denken en ervaren het beginpunt.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina