Lessen voor Levenden

Gesprekken met stervenden

Elisabeth Kübler-Ross

279 Blz., ISBN 90 263 1673 9     
Uitgeverij Ambo, 1969. Achtentwintigste druk 2004     


Lessen voor levenden is een gids voor al diegenen die bij stervensbegeleiding betrokken zijn. Jarenlang had Elisabeth Kübler-Ross de zorg voor zieken voor wie de artsen geen mogelijkheid tot herstel meer zagen. Samen met haar medewerkers voerde zij vele gesprekken met deze patiënten om te achterhalen hoe zij het beste konden worden geholpen. Velen gaven te kennen dat hun leven nog niet af was, dat ze nog zoveel zouden willen doen. De meesten praatten openhartig over de naderende laatste uren en waren dankbaar dat zij hun afweermechanismen konden loslaten. Bij sommigen bleek het zinvol om ook de partner of een familielid bij dit gesprek te betrekken. Pas op dat moment durfden de patiënten de dood eerlijk onder ogen te zien.
Een aantal van deze gesprekken is in dit boek opgenomen. Het zijn met recht lessen voor levenden: ze maken ons deelgenoot van de angsten en hoopvolle verwachting van de stervenden. Ze laten ons zien hoe wij hen kunnen bijstaan. Bovendien zijn deze gesprekken een leerschool hoe wij de vrees voor het eigen levenseinde kunnen overwinnen. Door dit alles is Lessen voor levenden in korte tijd het klassieke en veel geraadpleegde boek over dood en sterven geworden, waarvan inmiddels alleen al in Nederland meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht.

Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) was een wereldbekend medicus, psychiater en thanatoloog, bekend door haar werk met kinderen en aidspatiënten, terwijl zij ook de hospitiumbeweging in de Verenigde Staten heeft geïntroduceerd. Haar boeken zijn vertaald in twintig talen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina