Lao Zi
Het boek van de Tao

en de innerlijke kracht

Een nieuwe vertaling en toelichting door

Kristofer Schipper

240 Blz., ISBN 978 90 450 2780 7     
Uitgeverij Augustus / Atlas Contact, 2010, 11de druk 2018     


Het boek van de Tao en de innerlijke kracht (Daodejing) van de legendarische wijsgeer Lao Zi (ca. 604-507 v.Chr.?) is het beroemdste werk onder de Chinese klassieken. Recentelijk werden in China een aantal vroege manuscriptbronnen opgegraven die op veel punten de tot dan toe bekende tekst verbeteren en begrijpelijker maken. Kristofer Schipper heeft op basis van deze nieuwe gegevens een algemeen toegankelijke vertaling geleverd. Ook schreef hij een uitvoerig essay over de vroege geschiedenis van het taoïsme en zijn betekenis voor onze huidige samenleving. De nieuwe Chinese teksteditie is eveneens bijgevoegd.

Naast Het boek van de Tao en de innerlijke kracht bezorgde Kristofer Schipper ook rechtstreekse vertalingen van de Chinese klassieken De volledige geschriften van Zhuang Zi en De gesprekken van Confucius.

Over Het boek van de Tao en de innerlijke kracht:

´Hoewel dit boek als de meest vertaalde tekst na de Bijbel bekendstaat, ontbrak er voor het Nederlandse publiek een standaardvertaling uit het Chinees. Kristofer Schipper heeft deze leemte definitief opgevuld. Zijn vertaling munt uit door eenvoud en poëtische zeggingskracht. [...] Grote literaire kwaliteit.´
- Filosofie Magazine

´De Tao, in de woorden van Lao Zi, zal opnieuw bij veel Nederlanders een snaar weten te raken. [...] Aanzwengelaar van deze populariteit, sinoloog en vertaler Kristofer Schipper.´ ****
- De Volkskrant

´Kristofer Schipper heeft de speelsheid, het grappige en het de-draak-stekerige dat zo eigen is aan het taoïsme, goed naar het Nederlands weten te vertalen.´
- Bres Magazine


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina