Langs mystieke plekken in
Noord-Holland-Midden

120 km lange Fiets en Autoroute

Chris Zoet, Ton van der Leeden en Bastiaan Stok

28 Blz., ISBN 90 8072 312 6     
Uitgeverij Stichting Pelgrimspad, 2001     


Veilig aan de binnenkant van de dijk staat een kleine kapel met daarnaast een waterput. Wie het niet weet zal er ongemerkt aan voorbijrijden. Wie de kapel en de put tussen de bomen wel ontdekt zal niet bevroeden dat deze plek zo heel belangrijk is. De kapel met de put staan even ten noorden van Schagen in de buurtschap Keins, die slechts bestaat uit een grote boerderij, enkele huizen en de al genoemde kapel. En die dijk is de West-friese Omringdijk. Deze dijk is al heel oud. Het verhaal wil dat de 13de eeuwse graaf Floris V de aanzet heeft gegeven tot de aanleg ervan. Toentertijd was het een zeedijk. De hele verdere kop van het huidige Noord-Holland was water, waar elke zes uur de vloed en de eb doortrok. In 1510 verging het Portugese schip Ariadne. Bewoners van Keins stonden op de dijk te waken voor de storm. Plotseling hoorde men een kind huilen. Het dreef in het water, vastgebonden aan het schegbeeld van een schip, voorstellende de H. Maagd Maria. Het kind werd losgemaakt en gered. Men vergat naar het beeld om te zien. Niemand kon het vinden totdat het enige jaren later werd teruggevonden in een waterput. Het beeld werd schoongemaakt.

De bewoners ontdekten dat het water in de put geneeskrachtig water was geworden. De waterput bij Keins geeft nog altijd geneeskrachtig water. En voor het beeldje van de H. Maagd Maria werd een kapel gebouwd. Wichelroedelopers weten dat de waterput bij de kapel het centrum is van een heel groot aantal leylijnen en dat kapel en put een uitstraling hebben die met de wichelroede op kilometers afstand te ervaren is.

De route gaat langs: Bakkum (beukenboom), Bergen (Ruinekerk), Eenigenburg (kasteelruïne Nieuwendoorn en kerk), Egmond (geneeskrachtige waterput en kasteelruïne van Graaf van Egmond), Groet, Heiloo (Willibroduskerk en Kapel O.L.V ter Nood met geneeskrachtige bron), Keinse (geneeskrachtige put bij kapel), Limmen, Oudorp (kasteelruïne Nieuwburg, kerk en verhaal over voormalig abdij met geneeskrachtig bron), Schoorl.

De auteurs van dit boekje willen iedereen uitnodigen zelf te ervaren hoe de positieve energielijnen op deze aarde, de leylijnen, met de wichelroede op te sporen zijn. En waar deze energielijnen elkaar kruisen ontstaan leycentra, plaatsen waar de positieve energie nog sterker te ervaren is. Het waren in de vroege Middeleeuwen juist die leycentra waar de christenen hun kerken bouwden. Het blijkt ook dat de hierboven genoemde kerkjes op leylijnen en leycentra zijn gebouwd. Het boekje is in het Nederlands en Duits. In het boekje is een handleiding opgenomen om met de wichelroeden te werken.


(Bovenstaande tekst komt van de website: Pelgrimspad.nl)     Terug naar de vorige pagina