Kennemerland
in Prehistorie en Middeleeuwen

Archeologische schetsen

E.H.P. Cordfunke

176 Blz., ISBN 90 5345 297 4     
Uitgeverij Stichting Matrijs, 2006     


De kuststreek van Noord-Holland, die van oudsher Kennemerland wordt genoemd, heeft een lange en boeiende bewoningsgeschiedenis. Vanaf de Late Steentijd (circa 2250 voor Christus) hebben er mensen gewoond en is het gebied aangepast aan hun levensomstandigheden.

Na de Tweede Wereldoorlog is een stroom van archeologische vondsten aan het licht gekomen, als gevolg van grondverplaatsing tijdens de wederopbouw van ons land. In sommige gevallen heeft dit geleid tot grootschalige archeologische opgravingen.
Al deze vondsten, waar mogelijk aangevuld met historische gegevens, hebben een rijk beeld opgeleverd van de bewoningsgeschiedenis van de kuststreek. In dit boek wordt daarvan een beeld geschetst.

Uit vele eerdere publicaties, waarvan de meeste niet gemakkelijk toegankelijk zijn, is een zodanige keuze gemaakt dat zoveel mogelijk facetten van deze geschiedenis worden belicht. Verdeeld over de gebruikelijke perioden: Prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen, zijn 28 schetsen bijeen gebracht die met elkaar een beeld geven van de lange bewoningsgeschiedenis van Kennemerland.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina