De Kelk en het Zwaard

Onze geschiedenis, onze toekomst

Riane Eisler

315 Blz., ISBN 90 76149 01 1     
Uitgeverij Entheon, 1997     


´Er wordt veel geschreven over een Nieuwe Tijd, een grote en ongekende culturele transformatie. Maar wat betekent dit in de praktijk? Is een omslag van een systeem dat leidt tot voortdurende oorlogen, sociaal onrecht en ecologisch onevenwicht naar een systeem van vrede, sociale rechtvaardigheid en ecologisch evenwicht een realistische mogelijkheid? En wat voor verandering in de maatschappelijke structuur zouden zo´n transformatie mogelijk maken?
De zoektocht naar antwoorden op deze vragen leidde me naar de herbestudering van ons verleden, ons heden en onze toekomst. De Kelk en het Zwaard doet verslag van een deel van deze nieuwe studie naar de menselijke samenleving. Het verschil met de meest voorgaande studies ligt in het feit dat dit onderzoek het geheel van de hele menselijke geschiedenis in ogenschouw neemt, alsmede het geheel van de mensheid, mannen én vrouwen.´

Riane Eisler schrijft letterlijk en figuurlijk geschiedenis met dit boek. Ze gebruikt feiten en inzichten die lang verzwegen, onderdrukt en ontkend zijn geweest, om aan te tonen dat oorlog en de ´oorlog tussen de seksen´ niet door God of genen bepaald worden. De Kelk en het Zwaard vertelt een nieuw verhaal over onze culturele achtergronden: het weeft getuigenissen uit de kunst, archeologie, sociale wetenschappen, geschiedenis en andere onderzoeksvelden samen tot nieuwe patronen, die beter passen bij de beste beschikbare gegevens. Tevens verschaft dit boek bewijs dat een betere toekomst wel degelijk mogelijk is; dat die in feite stevig verankerd ligt in het intrigerende drama van wat er eigenlijk écht gebeurd is in ons verleden.

Riane Eisler is een internationaal gezaghebbend wetenschapper. Ze heeft binnen en buiten de Verenigde Staten veel bekendheid verworven met haar strijd voor gelijke berechting voor vrouwen, haar inzet voor maatschappelijk en economisch evenwicht en haar werk voor verschillende commissies en instellingen op het gebied van futurologisch onderzoek.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina