I Tjing - Het Boek der Veranderingen

Met een voorwoord van prof.dr. C.G. Jung

Vertaald door

Richard Wilhelm

Bijgewerkte 21ste druk onder redactie van Harmen Mesker

541 Blz., ISBN 978 90 202 1296 9     
Uitgeverij Ankh-Hermes, 1971, 21ste druk 2016     


Het boek der veranderingen, oorspronkelijk een orakelboek uit de tijd der mythen, behoort tot de belangrijkste werken van de wereldliteratuur.
Het bevat de 3000 jaar oude spreuken van Chinese wijsheid op het gebied van de natuur- en staatswetenschap, de levenskunst en het religieuze denken. Het is de gemeenschappelijke bron van de leer van Confucius en Lau Tze.

In deze uitgave zijn de drie boeken tot één geheel samengevoegd. Het eerste boek bevat de inleiding van Richard Wilhelm, die informatie geeft over de geschiedkundige betekenis en de toepassing van het orakelboek, terwijl het tweede boek de symbolische taal van de 64 tekens bevat. In de commentaren van het derde boek wordt de eigenlijke wijsheid van de I Tjing verklaard.

Het werk zal iedereen die het duizendbladorakel raadpleegt, met wijze raadgevingen van dienst zijn. Het kan voor degene die hier diep in doordringt een grondslag zijn voor een nieuwe levensvisie, want door dit boek wordt de kosmische samenhang zichtbaar waarin het leven van de enkeling verweven is.
De I Tjing neemt geen genoegen met het aangeven van toekomst voorspellende lijnen en beelden, maar het geeft antwoord op de vraag: Wat moet ik doen?
Zo werden reeds omstreeks 1000 v.Chr. de tot dan nietszeggende tekens, waaruit telkens van geval tot geval de toekomst intuïtief geraden moest worden, van duidelijke raadgevingen voor het juiste handelen voorzien. Daardoor werd de mens tot medeschepper van het lot. Zijn handelingen grepen als beslissende factoren in het wereldgebeuren in; des te beslissender, hoe vroeger men door het boek der veranderingen de kiemen van het gebeuren herkende.
Zolang de dingen namelijk nog in wording zijn, kunnen ze geleid worden.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Deze 21ste druk is geheel opnieuw vormgegeven. Aan de oorspronkelijke tekst is vrijwel niets veranderd afgezien van de onderstaande wijzigingen.

  • De Duyvendak-transcriptie van de Chinese karakters is omgezet naar de tegenwoordig meer gangbare pinyin-transcriptie, met uitzondering van de titel ´I Tjing´, welke in deze schrijfwijze het meest bekend is.
  • Voor de Chinese karakters is gebruikgemaakt van de klassieke schrijfwijze.
  • Conform de Engelse vertaling is de verbinding van de westerse maanden aan de bijbehorende hexagrammen gecorrigeerd zodat deze meer overeenkomt met de Chinese zonnekalender die het uitgangspunt vormt van deze koppeling.
  • Voor gebeurtenissen en persoonsnamen uit het oude China zijn de bijbehorende jaartallen toegevoegd.
  • Enkele voetnoten zijn uit het Duits vertaald.

Harmen Mesker (redactie)


(Bovenstaande tekst komt van Blz.5 van het boek)     Terug naar de vorige pagina