I Tjing

een interpretatie voor deze tijd

Sam Reifler

1 Blz., ISBN 90 202 4892 8     
Uitgeverij Ankh-Hermes, 1986     


De oudste en meest gebruikte vorm van voorspelling, de I Tjing, is nu in een taal geschreven die direct aanspreekt en praktisch advies geeft.
Sam Reifler heeft aan de Universiteit van Columbia oosterse filosofie gestudeerd en heeft zich ingezet voor het integreren van oosters en westers denken. De 64 hexagrammen van de I Tjing ziet Reifler terecht als een microkosmos van het gehele menselijke ervaringsgebied. Ze zijn te vergelijken met de 22 beelden van de grote arcana van de tarot voor de kaartlegger, of met de twaalf beelden van de dierenriem voor de astroloog, of de handlijnenplattegrond voor de handlijnkundige.
Deze stelsels hebben gemeen dat zij in zichzelf alle mogelijkheden trachten te bevatten; wat binnen het stelsel bestaat is een zo volmaakt mogelijke afspiegeling van het AL, erbuiten. De soms duistere passages van de orakels zijn door Sam Reifler opnieuw onder woorden gebracht, zodat ze voor de westerse mens begrijpelijk worden. Reifler is zich duidelijk bewust dat niet hij de instantie is die de antwoorden geeft: als de vragensteller mediterend de hexagrammen opstelt, maakt de vraag deel uit van zijn wezen, en het antwoord eveneens.
Vraag en antwoord vormen twee opeenvolgende stadia in de gesteldheid van de vraagsteller. In het ideale geval zal deze het gevoel krijgen, dat het antwoord al die tijd op het puntje van zijn tong heeft gelegen. Degene die uit de voorraad van mogelijke antwoorden het meest toepasselijke kiest, is dus de vraagsteller zelf: zijn Zelf, zijn Hoger Ik, zijn Levensbeginsel.
De verklaringen zijn alle in drie paragrafen ingedeeld, te weten: materieel, emotioneel en geestelijk. De paragraaf over het materiële behandelt niet alleen het najagen van voorspoed, maar oook de relaties van de vraagsteller met de buitenwereld: andere mensen, autoriteiten, aangelegenheden van zijn dagelijkse leven, maatschappelijke bedrijvigheid. De paragraaf over het emotionele behandelt liefdesrelaties in het algemeen, ook die met andere gezindsleden en naaste vrienden. De paragraaf over het geestelijke handelt over het streven naar verlichting en bevrijding.
Als we de vertaling van Richard Wilhelm filosofisch noemen, dan kunnen we de I Tjing van Reifler als psychologisch typeren. Een boek vol wijze en praktische raad.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     



Terug naar de vorige pagina