Het spel van onze dromen

Hoe met dromen persoonlijke problemen op te lossen,
buitenzintuigelijk waar te nemen en hogere bewustzijnsniveaus te betreden

Ann Faraday

343 Blz., ISBN 90 244 0518 1     
Uitgeverij H.Nelissen, Baarn 1976 - 1989     


´Het spel van onze dromen´ is een erg praktisch, duidelijk en lezenswaardig verslag van hoe men een vollediger begrip kan krijgen van zijn eigen persoonlijkheid en gedrag door het analyseren van zijn eigen dromen. De technieken hiervoor, aangevuld met veel voorbeelden, zijn helder beschreven. Dr. Ann Faraday heeft weer een intelligent boek geschreven over het gebruiken van dromen.

(Calvin S. Hall)     

Of we het weten of niet - we dromen allemaal, en wel iedere nacht! Onze dromen bevatten en schat aan inzicht, wijsheid en creatieve kracht. De sleutel tot die schat bezit alleen de dromer zelf.
Voor de meeste mensen blijft deze bron onaangeboord, omdat onze maatschappij de slaap slechts ziet als het opbouwen van energie voor de volgende dag, terwijl het serieus nemen van dromen alleen maar beschouwd wordt als bijgeloof of als onderwerp van ingewikkelde en vaak tegenstrijdige psychiatrische theorieën.
Ann Faraday´s boek is een voor iedereen begrijpelijke gids voor het verklaren en benutten van dromen. Zij brengt ons in kennis met haar belangrijke ontdekkingen inzake seksdromen, nachtmerries, frustratiedromen, dromen over dood en overledenen, transformerende symbolen en het gebruiken van dromen om in hogere stadia van bewustzijn te raken.
Door priesters, profeten, waarzeggers en - recenter - door psychiaters zijn er in de loop der eeuwen veel en zeer verschillende droomspelletjes gespeeld. Ann Faraday maakt korte metten met de verwarrende en tegenstrijdige theorieën, die er over de interpretatie van dromen bestaan en laat ons in details zien, hoe wij kunnen leren dit spel zelf te spelen, alleen óf met anderen. Ze toont ons hoe we de hulp van onze dromen kunnen inroepen om bijzondere problemen tot oplossing te brengen.
Dit boek is van grote waarde voor allen die trachten te komen tot een ruimere ontwikkeling van hun vermogens en talenten, en tot een hogere graad van bewustzijn. ´Het spel van onze dromen´ is een hoogst ernstig spel, maar tegelijk een bron van intens genoegen.

"Dr. Faraday´s boek is met zoveel inzicht, zo praktisch en zo helder geschreven, dat het nagenoeg uniek is temidden van de overstelpende hoeveelheid literatuur over dromen."

(Robert E.L. Masters)     

Dr. Ann Faraday, een Engelse psychologe, is gespecialiseerd in het onderzoek van de droom, in de hypnotherapie, de Gestalt-therapie, de Freudiaanse analyse en de theorieën van Jung, Hall en Peris. De door haar gevormde droomstudiegroepen hebben al honderden mensen geholpen om de reis naar de in dit boek beschreven zelfontdekking te ondernemen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina