Herboren

Inzicht in de betekenis van vroeggeboorte
en leven en sterven van een pasgeboren kind

Lieneke Schotanus

144 Blz., ISBN 90 73798 58 2     
Uitgeverij Akasha, 2000     


De dood van een eigen kind is een heel ingrijpend verlies dat mensen kan overkomen. De ouders verliezen niet alleen een deel van zichzelf, zij verliezen ook de verwachtingen die zij van het ouderschap hadden. Drie van de tien zwangerschappen eindigt niet in de geboorte van een gezond kind. Soms sterft een kind aan het begin van de zwangerschap (een ´miskraam´), soms later in de zwangerschap of tijdens de bevalling of kort na de geboorte. Het doorwerken en verwerken van het intense verdriet is de enige goede weg die men kan gaan om zo´n verlies te overleven en een plek te geven in het leven dat doorgaat.

In dit boek vertelt Lieneke Schotanus over haar vijf kinderen: de zoon en dochter die in leven zijn en de drie jongetjes die zij niet mocht houden. Dromen hebben haar in contact gebracht met de zielen van deze kinderen en haar, op zoek naar de zin van dit alles, inzicht gegeven. Poëzie heeft haar het vermogen gegeven te verwoorden wat bijna onbewust is en zo met haar kinderen via het hart contact te maken. Zij wordt zich steeds meer bewust van de spirituele leiding in dit proces, waardoor zij in staat is dit verlies te integreren in haar dagelijks leven.

Symbolen kunnen een belangrijke plaats innemen in het omgaan met het verlies van een dierbare. Zij helpen het afscheid en het verdriet vorm te geven en te aanvaarden. De symboliek en zingeving is sterk terug te vinden in dit boek, dat andere ouderparen tot steun wil zijn en mensen om de rouwenden heen inzicht wil geven in de ervaringswereld van ouders die hun kind verliezen.

Een verhaal dat nooit verteld wordt verdwijnt tenslotte en het is alsof het niet is gebeurd. Dat is wat er vaak gebeurt met onze te vroeg geboren en gestorven kinderen: zij worden verzwegen. Het is van belang hun namen te noemen en hun aanwezigheid in ons leven zo te eren.

Lieneke Schotanus begeleidt aanstaande moeders om met muziek contact met het kind te maken. Zij ontdekte de kracht van mantra´s om het hart te openen, pijn en verdriet te doorleven en los te laten en de ziel te herkennen. Zij past deze kennis toe in de cursus ´Zingen vanuit het hart´. Ook zingt en speelt ze met ouders met jonge kinderen. Zij doet dit alles in een eigen centrum De Mirtetak dat door zang en dans verbondenheid met het leven wil vieren.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina