Heksenwerk

Magnus

186 Blz., ISBN 90 74358 24 1     
Uitgeverij De Ring, 1996     


Heksenwerk is een boek over Wicca. Wicca is een naam voor hekserij, in het Engels Witchcraft. Dit woord bestaat uit witch dat gaat over de religieuze kant van de Wicca en craft, dat over de handvaardigheid gaat.
Heksenwerk gaat in hoofdzaak over die handvaardigheid, het toepassen zowel als het maken van voorwerpen. Het gebruiken van methodieken om problemen op te lossen alsmede het gebruik van rituelen, waarin wordt vormgegeven aan het religieuze, en speciale doeleinden worden verwezenlijkt.

Heksenwerk is een boek waarin de schrijver zijn ervaringen en experimenten beschrijft, die hij met medewerking van verschillende mensen uit zijn groep heeft gedaan.
De ervaringen die hierin staan beschreven zijn uitdrukkelijk niet die van de meest traditionele groeperingen die in Nederland de Wicca vertegenwoordigen: de Gardenerians, de Alexandrians en de Dianics. In dit boek worden diverse ritualen beschreven die zijn ontstaan uit de noodzaak een oplossing voor speciale problemen te zoeken. Bovendien zijn enkele ritualen en oproepen opgenomen die reeds in een eerder boek van de schrijver zijn gepubliceerd, getiteld: Ik ben een Heks. Dit boek is voor velen als leer- en handboek zowel in Nederland als Vlaanderen gebruikt.
In Heksenwerk heeft de schrijver zijn ervaringen neergelegd van de onderzoekingen die hij heeft gedaan naar de samenwerking tussen mens en ongeziene wezens. Hoewel er in dit boek ook zaken aan de orde komen die controversieel genoemd kunnen worden, heeft de schrijver toch gemeend zijn ervaringen te moeten vastleggen. Magnus geeft ook gedetailleerde inlichtingen over het lezen en duiden van de tarot, hetgeen voor hem een essentieel deel van zijn heksenwerk is.

Over de schrijver:
Magnus (1920) heeft zich ondanks zijn strikt wetenschappelijke opleiding reeds op jonge leeftijd aangesloten bij religieuze, filosofische, esoterische en ceremoniële groeperingen. Hij bestudeerde de Kleine en de Grote Mysteriën van het oude Egypte en het lezen en duiden van de Tarot. Magnus heeft in de eerste jaren na de oorlog deelgenomen aan veel esoterische bewegingen, tot hij midden jaren zeventig betrokken raakte bij de Wicca.

Omslag en tekeningen:
De cover is getekend door Marianne Blom. De tekeningen in het boek zijn van Marianne Blom, Riet Eyberts en Magnus. De tekeningen in de tekst zijn eveneens van Magnus.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina