De Heksen en de buren

Heksenprocessen in de Lage Landen, 1598-1652

Jos Monballyu

255 Blz., ISBN 978-90-5908-642-5     
Davidsfonds Uitgeverij, 2015     


Dat heksen bestaan hebben of hebben bestaan, gelooft de dag van vandaag bijna niemand. Toch blijven toverformules, vervloekingen en duivelscontracten miljoenen mensen fascineren, alsook de vreselijke heksenprocessen en -vervolgingen.

De geschiedschrijving heeft al veel aandacht besteed aan de heksenprocessen die tussen de vijftiende en achttiende eeuw plaatsvonden in Europa. Deze vreselijke vervolgingen, die vaak gepaard gingen met urenlange folteringen en dikwijls eindigden met een alles vernietigende verbrandingsdood, deden zich ook in Vlaanderen voor. Zo bereikte men in Nieuwpoort in de eerste helft van de zeventiende eeuw een hoogtepunt, met eenendertig heksenprocessen waarvan er achttien eindigden op de brandstapel.

Dit boek beschrijft, ontleedt en verklaart de heksenvervolgingen in Nieuwpoort en vergelijkt die met andere heksenprocessen in België en Europa. Wie waren die zogenaamde heksen? Welke factoren hebben ertoe geleid dat mensen op een bepaald ogenblikkin hun gemeenschap als heksen werden aangezien? Met welke reden belandde iemand op de brandstapel en waarom kwam iemand eronderuit met een gevangenisstraf?

Jos Maonballyy is professor emeritus strafrechtsgeschiedenis aan de rechtsfaculteiten van Leuven, Kortrijk en Brussel (HUB). Hij publiceerde meerdere boeken en artikels over de geschiedenis van het stafrecht in de Zuidelijke Nederlanden, België en het Noorden van Frankrijk.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina