De Heilige Graal

Een legende voor deze tijd

Malcolm Godwin

255 Blz., ISBN 90 389 01992     
Uitgeverij Elmar, 2004     


Was de Heilige Graal Christus´ beker van het Laatste Avondmaal, of was het oorspronkelijk een Keltische Ketel van Wedergeboorte? Bracht Jozef van Arimathea de Heilige Bokaal naar de Eilanden van Avalon in Brittannië, of was de Graal een schat van de ketterse Katharen? Was de Graal de oorzaak van de mislukking van Koning Arthurs verbond van de Ronde Tafel, of inspireerde hij de Tempeliers tot de schepping van het Tarotspel? Bevatte de Graal het heilig bloed van Christus, of was Maria Magdalena de geliefde van Jezus, die zijn bloed droeg in de vorm van zijn kind? Verloochent de Kerk wat haar heiligste relikwie moet zijn, of bestaat er werkelijk een directe tegenstelling tussen de Graal en de Paus in Rome?

Dit zijn nog maar enkele van de vragen die door dit boeiende en uitdagende boek worden opgeworpen. Het raadsel van de Graal wordt verkend op een manier die nog niet eerder is ondernomen. In dit deel worden niet minder dan negen voorname versies van het verhaal herverteld, uit bronnen die variëren van de mythologie der heidense Kelten, via de troubadours aan de vorstenhoven en de cisterciënzische monniken, tot aan de grootste "romanschrijver" van de 13e eeuw. Rijk geïllustreerd met kaarten, foto´s van historische plaatsen en originele tekeningen met beelden uit de mythische wereld van de Ridders van de Ronde Tafel, de historische wereld van de 12e eeuw en de nog springlevende Graallegenden van onze eigen tijd.

De auteur, Malcolm Godwin, schilder, beeldhouwer, ontwerper, schrijver en kluizenaar, is een groot deel van de afgelopen twintig jaar, waarvan zeven jaar in India, op zoek geweest naar het raadselachtige, eens tot de verlichting leidende, maar tot dusver nog ongrijpbare proces van geestelijk ontwaken. De ´Heilige Graal´ is een van de unieke resultaten van die ´innerlijke reis´. Godwins eerste boek, ´Unknown Man,´ werd in 1987 gepubliceerd en trok in Amerika direct sterk de aandacht. Zijn tweede boek, ´Engelen, een bedreigde soort,´ is drie jaar na de publicatie ervan nog steeds een van zijn best verkochte boeken over dit onderwerp.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina