De Heidense Middeleeuwen

V. Charon, M. de Reu, A. Dierkens, C. Lebbe, A. Waegeman

Ludo Milis

184 Blz., ISBN 90 72100 49 2 (Brepols), 90 242 6153 8 (Kok)     
Uitgeverij Brepols / Kok, 1992     


Hoe christelijk de middeleeuwen ook toeschijnen,
heidens waren ze ook.


Bij de lectuur van werken over de vroege middeleeuwen wordt, op weinig uitzonderingen na, altijd uitgegaan van de evidentie dat de missionarissen na een oppervlakkige actie, de maatschappij en de individuele mens toch al effectief en diepgaand hadden gechristianiseerd. Het is opvallend dat er al even zelden een parallel wordt getrokken met feit bijvoorbeeld dat nu, na vijf eeuwen bekeringswerk onder de Zuid- en Middenamerikaanse Indianen, nog altijd autochtone goden worden vereerd. Ook wordt nooit een parallel getrokken met de vitaliteit van de Voodooriten onder de zwarte bevolking op de Caraïben.
De fout die algemeen begaan wordt, ten aanzien van het beeld van de bekering in Europa, is dat de verschillende fases in het religieuze overredingsproces niet voldoende, of in het geheel niet worden onderkend. Bekering - en dat geldt ook voor politieke indoctrinatie - verloopt evenwel volgens een vast patroon.
In dit boek wordt vanuit verschillende uitgangspunten precies het proces belicht van de inwerking van de kerk op de middeleeuwse maatschappij (gaande van externe beïnvloeding tot de min of meer vaste greep op het individuele geweten) enerzijds, en van het doorleven van het heidendom anderzijds.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina