Heelheid en de impliciete orde

David Bohm

155 Blz., ISBN 90 6069 597 6     
Uitgeverij Lemniscaat, 1985     


Na veertig jaar research en studie in fysica en filosofie presenteert David Bohm een theorie die het mogelijk maakt de wereld - met inbegrip van materie en van bewustzijn - als één ononderbroken geheel te zien.

Bohm brengt daartoe het idee ´impliciete orde´ naar voren: elk afzonderlijk deel bevat in zich de som van alle delen. De ´impliciete orde´ maakt het mogelijk zowel de nieuwe eigenschappen van materie (volgens de quantumtheorie) als de werking van het bewustzijn, en hun wederzijdse beïnvloeding te beschrijven.

Vaktaal en specifieke terminologie vermijdend weet Bohm zijn inzichten over te brengen. De werkelijkheid wordt verklaard zonder dat daarbij de bewustzijnsfactor buiten spel wordt gezet. Daarom zal zijn boek welkom zijn bij hen die geïnteresseerd zijn in filosofie en psychologie en met name in het verband tussen geest en materie.

David Bohm promoveerde in 1943 in Californië. Daarna wijdde hij zich aan de theoretische fysica en de filosofie waarop dit boek is gebaseerd. Hij doceerde in Noord en Zuid Amerika en in Israël. Tegenwoordig is hij hoogleraar theoretische fysica aan het Birkberk College, Londen.

Het oude ideaal de wereld als één schepping te zien - zonder splitsing in geest en materie - lijkt een stapje nader te komen. Wetenschapsmensen uit vele landen schrijven over nieuwe inzichten die nu doorbreken. In de Paradigma reeks zal een aantal auteurs aan bod komen, die èn wereldniveau hebben èn die, hoewel niet gemakkelijk, toch zeer toegankelijk schrijven voor de geïnteresseerde leek.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina