Hanneke Zwartegat

Volksverhalen over heksen en heksenmeesters
Vertelsels van de Lage Landen

Hans Petermeijer

160 Blz., ISBN 9789038912295     
Uitgeverij Elmar, 2002     


Aanvankelijk was de heks een gerespecteerde kruidenkenner en priesteres. Later werd zij gezien als dienares van de duivel en uiteindelijk werd zij een angstaanjagende vrouw met een haakneus en een bochel.
In deze bundel worden de boze daden verteld van talloze heksen (en heksenmeesters) die in Nederland en Vlaanderen hebben gewoond. Ze kwamen bijeen op heksensabbats, aanbaden de duivel, namen de gedaante aan van een zwarte kat en waren er slechts opuit anderen in het ongeluk te storten.
In de loop der eeuwen zijn vele heksenprocessen gevoerd en heel wat geestelijken hebben hun best gedaan de heksen uit te roeien. Volgens sommigen is dat niet gelukt - vooral mannen met een bemoeizuchtige schoonmoeder zijn die mening toegedaan. Hoe het ook zij, de heksen leven voort in een groot aantal volksverhalen die van generatie op generatie worden doorverteld.

In de reeks Vertelsels van de Lage Landen worden thematisch Nederlandse en Vlaamse volksverhalen bijeengebracht. Ze worden naverteld en bewerkt door auteurs die hun sporen als eigentijdse vertellers hebben verdiend.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina