De Gouden Tak

Over Mythen, magie en religie

J.G. Frazer

911 Blz., ISBN 90 254 0700 5     
Uitgeverij Contact, 1994 - 1996     


Het standaardwerk over religie, volksgebruiken en mythologieën uit de hele wereld en van alle tijden. Sir James George Frazer was een grondlegger van de antropologie en heeft voor dit boek, zijn levenswerk, een schat aan volksverhalen, oude gebruiken en magische rituelen verzameld. De Gouden Tak geldt nog altijd als een unieke bron over oude culturen en als een monument van wetenschap en literatuur.

´Het is een van die zeldzame wetenschappelijke werken die blijvende waarde bezitten.... leest als een roman... nu eens verbazend en ontroerend, dan weer schokkend ... Een onovertroffen monument.´
Piet Meeuse, NRC Handelsblad.

´Bordevol verhalen die plots een inzicht geven in de symbolische betekenis van allerlei zeden en gewoonten uit het dagelijkse leven... Uitgeverij Contact heeft de Nederlandse lezer een dienst bewezen met een prachtig uitgevoerde vertaling van Frazers imposante boek.´
Anthony Mertens, De Groene Amsterdammer.

´We moeten Frazer lezen en herlezen... Hij geeft ons in de verhalen die hij vertelt geschiedenis die tegelijk eindig is en eindeloos, realiteit en utopie. Zijn boek is merkbaar gedateerd, politiek vaak allesbehalve correct, maar van alle tijden.´
Frank van Dixhoorn, De Volkskrant.

´Een bijbel: Eliot, Pound, Joyce, Lawrence en Claus gebruiken het als staalboek van archetypische verhalen.´
Paul Claes, Vrij Nederland.

´De Gouden Tak is een overvolle detectiveroman, een somber verhaal van menselijke dwalingen en dwaasheden, een ware ontdekkingsreis langs vreemde volken en nog vreemder gewoonten... Dankzij de lyrische flair van Frazer en de vloeiende vertaling van Aris J. Braam krijgt het boek nog een extra dimensie.´
Gerrit Jan Zwier, Leeuwarder Courant.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina