De Germanen

van 100 v.Chr. tot 300 n.Chr

Malcolm Todd

246 Blz., ISBN 90 228 3723 8     
Uitgeverij Uniekboek, 1976     


Ongetwijfeld heeft er van de eerste eeuw v.Chr. tot de derde eeuw n.Chr. een zeer hechte relatie bestaan tussen de Germaanse volkeren en de geleidelijke in verval rakende Romeinse provincies; in tegenstelling echter tot de algemeen aanvaarde opvatting waarbij de Germanen worden afgeschilderd als alles verwoestende, barbaarse volkeren die de beschaving van het westerse Romeinse Rijk ondermijnden en uiteindelijk te gronde richten, laat Malcolm Todd, hoofddocent in de archeologie en de klassieke talen aan de Universiteit van Nottingham, ons zien dat deze volkeren niet kwamen om te vernietigen, maar om hun eigen plaats te veroveren in een beschaving waarvoor zij goed toegerust waren om er als volwaardige partners deel van uit te maken.
Malcolm Todds nieuwe benadering van dit onderwerp verschaft een wel zeer veelomvattend beeld van dit lang vervlogen maar nog steeds boeiende en merkwaardige tijdperk.


(Bovenstaande tekst komt van de binnenflap van het boek)     Terug naar de vorige pagina