Het geheime leven van de bomen

Jeffrey Goelitz

116 Blz., ISBN 90 202 5609 2     
Uitgeverij Ankh-Hermes, 1993     


Tussen mensen en bomen heeft altijd een bijzondere relatie bestaan. In de oudheid hadden volkeren hun heilige bomen, waar ze hun offers brachten en recht spraken. In onze tijd laaien de emoties hoog op en komen actiegroepen heftig in het geweer als oude bomen of bossen opgeofferd dreigen te worden aan het toenemende verkeer of de oprukkende bebouwing.
Hoe komt het toch dat er zo'n emotionele band is tussen mensen en bomen? Wat is het doel van hun bestaan op deze aarde en in de evolutie? Wat is het wezen van een boom? Op deze en vele andere vragen die met bomen samenhangen, gaat dit boek nader in. De antwoorden komen grotendeels... van de bomen ´zelf´. Hun gesprekspartner is Jeffrey Goelitz die in dit boek beschrijft hoe hij eerst zeer sceptisch en aarzelend, maar later met steeds meer fascinatie en enthousiasme de dialoog met de bomen aangaat.
Er gaat een wereld voor hem open en hij beseft dat de bomen deel uitmaken van een groot, de aarde omspannend, netwerk van leven dat gericht is op instandhouding en herstel van het ecologisch evenwicht van onze momenteel zo bedreigde planeet.
Bomen hebben zowel op wereldschaal als op individueel niveau een bijzondere en helende uitwerking op ons lichamelijk en spiritueel evenwicht. Als we ons openstellen, kunnen we van hun ´wijsheid´ nog heel veel leren.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina