Eva kwam uit Afrika

Over het ontstaan van de mens in wisselwerking met de natuur

Josef H. Reichholf

282 Blz., ISBN 90 274 2861 1     
Uitgeverij Het Spectrum - Aula, 1991     


De oeroude vraag naar de oorsprong van de mens is vaak gesteld, maar zelden zo opwindend beantwoord als in dit boek. De menselijke evolutie wordt als een puzzel gereconstrueerd op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten: de weg die onze voorvaderen zijn gegaan, was een grillige en leek vaak dood te lopen. Pas 70.000 jaar geleden, zo luidt de verrassende conclusie van Reichholf, is de mens er in geslaagd de wereld te ´veroveren´. Het startpunt was Oost-Afrika! Maar waarom heeft de vroege mens dit paradijs verruild voor het koude Europa, en om welke reden zouden wij de ´vooruitgang´ en onze beschaving kunnen toeschrijven aan een... insekt?!
Deze en vele andere intrigerende vragen worden door de auteur op ingenieuze, maar verantwoorde wijze beantwoord. Aan het slot van zijn ´evolutiethriller´ schrijft hij: ´De geschiedenis van de mens weerspiegelt de confrontatie met de natuur veel meer dan de schoolboeken ons vertellen; deze staan immers vol met veldslagen en oorlogen, heersers en revoluties - en de grootste revolutie is nog altijd de evolutie!´

Prof.dr. Josef H. Reichholf studeerde biologie, chemie en geografie. Hij doceerde aan de twee universiteiten van München. Hij publiceerde o.a. ´Leben und Überleben in der Natur´, ´Feuchtgebiete´, ´Sieblungsraum´, ´Der Tropische Regenwald´.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina