Eskimo Sprookjes

Heinz Barüske

224 Bladzijden. ISBN 90 229 3310 5     
Uitgeverij Bruna, 1969     


De mythen, sprookjes en sagen van de Eskimo´s werden het eerst in Groenland opgetekend en onderzocht. Al in de 18de eeuw schreven zendelingen als Hans Egede en diens zoon Paul vertellingen van Eskimo´s op. De Deense inspecteur voor Groenland, Hinrich Rink (1819-1893), begon echter pas met het systematisch verzamelen daarvan.
Deze Hinrich Rink is ook de feitelijke grondlegger van de eskimologie en in het bijzonder was hij de eerste die een wetenschappelijke studie van de folklore van de Eskimo´s maakte. De belangrijkste figuur wat betreft Eskimo-literatuur en folklore is wel Knud Rasmussen (1879-1933) die op zijn talrijke reizen een overvloed aan volksoverleveringen van uiteenlopende aard vastlegde en publiceerde.
Hij onderzocht groepen Eskimo´s van Alaska tot in Groenland, en hij slaagde erin de uniformiteit van de Eskimo-cultuur aan te tonen. Zijn verzameling mythen en sagen uit Groenland (drie delen) behoort tot de belangrijkste uitgaven op het gebied van Eskimo-volksvertellingen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina