Engelen

Hemelse booschappers van licht
Beschermers van de mens

Paola Giovetti

165 Blz., ISBN 90 5340 011 7     
East-West Publications, 1992     


Eindelijk weer een boek over engelen, na zoveel boeken over duivels, zwarte missen en bezetenen. Eens waren de engelen een vanzelfsprekende en onbetwiste aanwezigheid in het religieuze bewustzijn van de gelovigen; vandaag besteden nog maar weinigen aandacht eraan.
Maar de bovenzinnelijke realiteit van de bemiddelaars tussen het menselijke en het goddelijke dat bevestigd wordt door heilige geschriften van alle tijden en alle volken verminderd hierdoor niet.
In dit boek worden christelijke en niet-christelijke tradities beschreven; er wordt bovendien gesproken over de engelen van de mystici en van de heiligen, over de ´gevallen engel´ en over de hiërarchie der engelen van Dionysios de Areopagiet.
Ook minder ´orthodoxe´ hoofdstukken ontbreken niet en ze zijn even zo boeiend: De engelen van Emanuel Swedenborg en van Rudolf Steiner; de engel van licht die aan de stervenden verschijnt; de engelachtige wezens die bijdroegen aan het ontstaan van de gemeenschap van Findhorn in Schotland; de reddingen door engelen, de ontdekking van de ´engel in ons zelf´ in experimentele psychologie. Tenslotte is er een hoofdstuk over de engel als thema in de kunst en twee vraaggesprekken over de engelen: directe ervaringen met de beschermengel.

Paola Giovetti is geboren in Florence en woont in Modena. Zij studeerde aan de Faculteit der Letteren. Ze heeft les gegeven en tegelijkertijd heeft ze zich verdiept in onderwerpen die aan de interessesfeer van haar studies grensden. Sinds een paar jaar houdt ze zich uitsluitend met onderzoek bezig en met populair-wetenschappelijke publicaties op dit terrein.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina