Engelen en deva´s spreken

Een Findhorn boek

Dorothy MacLean

224 Blz., ISBN 90 202 3863 9     
Ankh-Hermes, 1985     


Dorothy Maclean praat met ..... engelen. Dat contact ontstond in de tuin van Findhorn - een arm stuk zandgrond, dat door middel van telepathisch contact met engelachtige wezens en de specifieke instructies en spirituele hulp die deze gaven, werd veranderd in een groeizame en vruchtbare gaarde.
"Met engelen leren communiceren is leren praten met en luisteren naar onszelf en onze naasten", aldus de schrijfster. Het betekent leren hoe we onszelf meer open kunnen stellen en in harmonie kunnen komen met onze rol in de schepping en de evolutie.
Haar opmerkelijke ontwikkelingsgang, ontdekkingen en ervaringen wil Dorothy Maclean in dit boek delen met de lezer. Zij hoopt dat wij ons beter met onszelf en onze omgeving zullen verstaan en tot een rijker begrip van het wezen en de vreugde van het leven komen.
Ze geeft geen methoden of technieken voor deze hemelse communicatie. Nodig is alleen dat wij openstaan voor het leven, voor anderen en de signalen die wij zelf uitzenden. Door haar eigen ervaringen en ontwikkelingen te beschrijven, maakt ze méér duidelijk dan instructies zouden doen. Wanneer we haar ideeën en inzichten ter harte nemen, zullen we ontvankelijker zijn voor alles wat ons van anderen bereikt - mensen èn engelen.

Dorothy Maclean is mede-oprichtster van de Findhorn-commune en de Lorian Association. Communiceren met de andere wereld wil zij meer werkelijkheid geven Dat kan het best via ervaring en contact met andere mensen. Daartoe reist zij naar tal van landen, waar zij lezingen en workshops houdt over het contact met engelen en deva´s (natuurgeesten). Haar levensverhaal is het verslag van haar bewustwording van deze stille krachten, die de schepping verlichten en ordenen. Van hen ontving zij talloze boodschappen vol eenvoudige wijsheid; een groot aantal daarvan is in dit boek opgenomen.

Engelen en deva´s spreken is een handboek voor de nieuwe tijd, dat onze ogen opent voor het onzichtbare en ons nieuwe wegen van partnerschap en wederzijdse groei wijst.

Omslag naar het schilderij Communicatie van Ellen Lorien.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina