Elfen, een subtiele realiteit

Getuigenissen vanuit persoonlijke ervaringen

Dora van Gelder

150 Bladzijden, ISBN 90 77074 01 5     
Uitgeverij Moment, 2002     


Elfen bestaan. Ze leven in nauwe verbinding met de natuur waar ze een specifieke functie vervullen, vertonen vage fysieke trekken en beschikken over een eigen persoonlijkheid.
Dit is de boodschap die Dora van Gelder ons brengt.
Vanuit haar persoonlijke ontmoetingen met deze subtiele wezens schetst zij ons een levendig beeld van het elfenvolk. In frisse, feeëriek bewoordingen nodigt zijn het kind in ons uit om een realiteit te betreden waar gevoel en verbeelding elkaar raken, maar daarom niet minder waar is.
De verschillende elfen worden beschreven in functie van de biotoop waarin ze voorkomen. Dit vormt trouwens de basis voor hun typologie.
De onderliggende bedoeling van de auteur is ons bewust te maken van het feit dat er meer is dan de zichtbare realiteit laat vermoeden. Dit boek is niet alleen een eerbetuiging aan de elfenpolulatie, maar ook een stille aanspring tot respect.

Over de auteur
Dora van Gelder Kunz (1904-1999) erfde van haar moeder en grootmoeder helderziende vermogens, die ze verder tot ontwikkeling bracht onder begeleiding van de welbekende helderziende theosoof C.W. Leadbeater.
Deze capaciteiten lieten haar onder andere toe elfen waar te nemen, en de menselijke aura en charka´s diepgaand te bestuderen. Dit resulteerde onder meer in het boek Aura en persoonlijkheid: aura´s zien en begrijpen, dat in 1998 in Nederlandse vertaling verscheen bij uitgeverij Becht.
Naast haar onderzoek in verband met de menselijke aura en de elfen moet nog worden vermeld dat Dora van Gelder samen met Dr. Dolores Krieger aan de basis stond van de Therapeutic Touch, een inmiddels wereldbekende vorm van helende therapie.
Verder zette ze zich actief in voor de Theosofische Vereniging in Amerika, waar ze van 1975 tot 1987 de taak waarnam van Nationaal Presidente.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina