De Elfen

Redactie en vormgeving David Larkin

Beschreven en geïllustreerd door

Brian Froud en Alan Lee

192 Blz., ISBN 90 269 4809 3     
Van Holkema & Warendrof / Unieboek, 1979     


Witte wieven, trollen, plaaggeesten, aardmannetjes, boze feeën, heksenkringen, dwaallichtjes, waterelfen of diefachtige buisgeesten: het zijn allemaal leden van de onderwereld omspannende stam van de Elfen. Nederlanders denken aan Elfen als ijle wezentjes met gazen vleugeltjes, een soort libellen van het bovennatuurlijke. Vergeet het maar. Trouwens, ook de fraaie libel is een moorlustig insect.
Het spreekt vanzelf dat de kennis van de uitgebreide en gecompliceerde elfenwereld (the faeries) in Engeland, Schotland en Ierland veel verder ontwikkeld is dan in Nederland. Elfen voelen zich immers beter thuis te midden van holle heuvels, diepe spelonken, steile kliffen, moerassige meren en sinistere kastelen, dan tussen vlakke landen en vlakke denkers?
Vandaar dat dit standaardwerk over Elfenland wel gemaakt moest worden door twee Britten: Alan Lee en Brian Froud, twee beeldende grafici, die er terecht van uitgingen dat Elfen zich in zoveel verschillende gedaanten aan ons voordoen, dat vooral hun signalementen belangrijk zijn. Vandaar minstens zoveel visuele informatie als tekst. In meer dan tweehonderd werkelijk schitterende prenten hebben zij de elfenwereld in al haar grilligheid, lieflijkheid en angstaanjagendheid voor ons opgeroepen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina