De eeuwige ordening

Mythologie en religie in het oude Noord-Europa

Aat van Gilst

384 Blz., ISBN 90 5911 398 5     
Uitgeverij Aspect, 2004     


Aan de godenhemel van de Edda moet men niet de religie van het oude Noord-Europa zoeken. Daarom is de stof na een hoofdstuk over de prehistorie in twee hoofdmoten verdeeld: de mythologie zoals die vooral in de Edda naar voren komt, en het religieuze leven en beleven zoals dit uit onder andere de saga´s (familiegeschiedenissen van de immigranten op IJsland) valt af te leiden.
De gescheiden behandeling van mythen en religie geeft een overzichtelijk beeld van de oude, overwegend Noord-Germaanse (noordse) cultuur en de grondlijnen van het geloof in de eindtijd van het heidendom.

De auteur beschouwt de Scandinavische mythen niet als opzichzelfstaande verhalen, maar plaatst ze zoveel mogelijk in een groter geheel: de Indo-Germaanse of Indo-Europese mythologie.
Zowel godennamen als vele mythische overleveringen vertonen opvallende overeenkomsten met die uit de Oudindische, Perzische, Griekse, Romeinse en Keltische mythologie.
Door de mythen uit de Oudheid te vergelijken met de Germaanse laat de auteur een aantal structuren en motieven zien die ten grondslag liggen aan de godenverhalen van de Noord-Europeanen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina