Druïden

Een kort overzicht

Barry Cunliffe

184 Blz., ISBN 978 90 6271 092 8     
Uitgeverij Synthese, 2011     


Wie waren de druïden? Wat weten we van deze oude Keltische priesterklasse, die omstreeks 400 v.Chr. in Gallia en Britannia is ontstaan? Bestaan ze nog? Blijkbaar wel want nog steeds zijn er Nederlandse en Vlaamse ´afdelingen´ van deze priesterklasse.
Druïden speelden in de Keltische samenleving een belangrijke rol: de druïdengemeenschap bestond niet alleen uit priesters en priesteressen, maar ook rechters, artsen en raadsheren van de koning maakten er deel van uit. Ze leefden in nauwe verbondenheid met de natuur, hielden hun bijeenkomsten op een open plek in een eikenbos en baseerden hun raadgevingen en voorspellingen op bepaalde natuurfenomenen die ze als voortekenen zagen. Maar ook wetenschappelijk waren ze veel verder dan andere volken, met name op de gebieden van wiskunde, geneeskunde, astronomie en kosmologie.

Sir Barrington Windsor Cunliffe, beter bekend als Barry Cunliffe (1939), is emerirus professor Europese archeologie aan de universiteit van Oxford, schrijver van talloze boeken waarvan diverse standaardwerken.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina