Drie Godinnen

Mnemosyne, Demeter, Moira

Samuel IJsseling

87 Blz., ISBN 978 90 5352 472 5     
Uitgeverij Boom, 1998     


Wie door de Muzen wordt bemind heeft het goed getroffen.

Lange tijd golden de mythen als primitieve vormen van kennis waarmee door filosofie en wetenschap werd afgerekend. Die afrekening begon al met Plato, afkomstig uit hetzelfde klassieke Griekenland dat befaamd was geworden vanwege al die dichters, Homerus voorop, die ons de mythen verhaald hebben.
Nietzsche, zelf een classicus, heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat filosofen weer aandacht gingen besteden aan de inzichten die aan de mythen ten grondslag liggen.
De filosoof IJsseling heeft die draad opgepakt. Hij behandelt met behulp van drie mythische figuren achtereenvolgens: het ontstaan van de verhalen en de feesten die de cultuur en het collectieve geheugen van de mensheid vormen, vervolgens de overgang van goden die dichtbij de mensen zijn, in de bomen en de akkers, naar goden die ver weg, op de Olympus tronen. En het derde thema is dat van het noodlot dat de samenvatting is van wat mensen aan goeds en verdrietigs overkomt. Door verwijzingen naar de hedendaagse situatie en de boeiende verteltrant kan het boek voor menigeen een openbaring zijn van een bijna vergeten wereld.

Eerder verscheen ´Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen : Griekse goden in de hedendaagse filosofie´.

(Biblion recensie, Drs. N. Versluis.)     


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina