Deense volkssprookjes

Bijeengebracht door

Laurits Bødker

224 Bladzijden. ISBN 90 229 3308 3     
Uitgeverij Bruna, 1974     


De oudste Deense sprookjes die we tegenwoordig kennen, duiken in de literatuur rond 1200 op bij de historicus Saxo Grammaticus, wiens ´Gesta Danorum´ een hoorn des overvloeds vol sprookjes- en sagenmotieven is, die ook in latere optekeningen terug te vinden zijn. De belangstelling voor de echte volkssprookjes bereikte echter eerst haar hoogtepunt in 1854, toen Sven Grundtvig een oproep deed tot het verzamelen van sprookjes, kluchten, liederen, verzen, sagen, enz., wat hem tenslotte meer dan 1.000 reacties opleverde.
De stichting van de ´Danske Folkemindesamling´ leidde ertoe dat ook een stroom van materiaal naar dit instituut begon te vloeien, in de vorm van bewerkte weergaven en woordelijke geschriften, in het begin op papier, later ook op band- en filmopnamen. Gebrek aan materiaal vormde dan ook geen probleem bij de samenstelling van deze bundel; dit was veeleer de overdaad waaruit moest worden gekozen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina