Brieven van een Heks

Over natuur & mystiek, relatie & religie

Rae Beth

237 Blz., ISBN 9789022532478     
Uitgeverij M, 2002     


´Een authentiek brievenboek van een heks met het hart op de juiste plaats´

Beste Tessa en Glyn, ik zal jullie vraag ´wat is hekserij?´ in briefvorm beantwoorden. De meeste mensen kijken vreemd op als ze vernemen dat wij heksen geen ´duivelaanbidders´ of ´werktuigen van de duivel´ zijn. In werkelijkheid dienen wij een vrouwelijke heiligheid, een Godin, de Moeder van Alle Leven.

Zo begin Rae Beth in haar brievenboek haar onderricht aan twee in het fenomeen (natuur)heks geïnteresseerde jonge vrouwen. Wat Rae Beth in dit brievenboek vooral duidelijk maakt is, dat heksen gewone mensen zijn, die met beide benen op de grond staan, maar die wel bereid zijn de inspanning te doen die vereist is om het pad te betreden dat naar verlichting en zelfinzicht leidt. In haar geval bestaat dat pad uit het ontcijferen van boodschappen, richtlijnen en aanwijzingen die moeder natuur (meestal) verborgen houdt. In zeer persoonlijke brieven geeft Rae Beth inzicht in haar motieven, en hoe ze tot stand kwamen. Vanuit de heksenhistorie, dat wil zeggen op documentatie en overlevering gebaseerde gegevens, biedt zij inzicht in die elementen en aspecten die de levenswijze en de overtuiging van een praktiserend heks van kleur voorzien. Belangrijk daarbij is dat Beths heldere opinie haaks staat op gangbare opinies en vooroordelen. Anders gezegd: heksenhart krijgt voorrang boven heksenverstand.

De Britse Rae Beth is zelf natuurheks en mystica. Vanuit de grondgedachte de mens in contact te willen brengen met de magische, met name helende, spirituele krachten in de natuur beoefent deze helderziende heks haar praktijk, onder meer als counselor. Rae Beth heeft twee kinderen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina