Blind Ziende

Bijna-doodervaringen van blinden

Kenneth Ring & Sharon Cooper

176 Blz., ISBN 90 202 8226 3      
Uitgeverij Ankh Hermes, 2001     


´Dit boek is van groot belang... en zeer stimulerende lectuur. Het zal je wezenlijk raken op manieren die nu nog buiten het gezichtsveld van de huidige wetenschap liggen.´

Charles Tart Ph.D.     

Personen die ofwel vanaf hun geboorte blind waren ofwel later blind werden, blijken tijdens een bijna-doodervaring of uittreding te kunnen ´zien´. Die opzienbarende conclusie trekken de auteurs van dit boek op grond van de resultaten van door hen verricht onderzoek. Dit zien moet echter niet worden opgevat als visuele waarneming.
Ring en Cooper ontdekten een soort ´transcendentaal bewustzijn´ dat zij ´mindsight´ noemen. Het houdt in dat men tegelijkertijd vanuit elke ´gezichtshoek´ innerlijk kan waarnemen en dat men het waargenomen object als het ware ´van binnenuit kent´, dat wil zeggen, dat men over een diepgaand en onverklaarbaar weten beschikt.
Blind Ziende is een buitengewoon belangwekkend en grensverleggend boek, dat ons uitdaagt onze ideeën over bewustzijn en materie en de relatie tussen beide opnieuw onder de loep te nemen en wellicht volledig te herzien.

Kenneth Ring is auteur van meerdere boeken waaronder het succesvolle "Het Licht gezien, bijna-doodervaringen". Hij doet al enkele decennia serieus wetenschappelijk onderzoek naar bijna-doodervaringen en is een van de oprichters van IANDS.
Sharon Cooper heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit van New York. Ze heeft zich verdiept in yoga en oosterse spiritualiteit en houdt zich al sinds begin jaren tachtig bezig met onderzoek naar BDE´s.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina