De aguarius samenzwering

Persoonlijke en sociale transformatie in de tachtiger jaren

Met een woord vooraf van prof. H. van Praag

Marilyn Ferguson

311 Blz., ISBN 90 202 5949 0     
Uitgeverij Ankh-Hermes, 1982     


Een machtig netwerk is bezig radicale veranderingen teweeg te brengen. De leden ervan zijn afkomstig uit alle lagen van de bevolking; zij hebben gebroken met bepaalde grondbeginselen van het westers denken en misschien zelfs met het verleden...
Dit netwerk - de aquarius samenzwering - is geen systeem en kent geen politieke doctrine, maar is een geest die al veel mensen voor zich gewonnen heeft. Het netwerk is een ander soort samenleving aan het creëren en in die verandering spelen stress en crisis een hoofdrol. Beschreven worden ook de snelle en radicale veranderingen die de samenzwering opwekt op het gebied van economie, onderwijs, politiek, geneeskunde, godsdienst en gezinsleven. Centraal staat het denkbeeld van de "paradigma-verandering": omwentelingen vinden plaats doordat feiten en ideeën zich opeenstapelen en niet meer overeenstemmen met het bestaande paradigma (opvatting, denkraam). Indien die opeenstapeling een zekere grens of omvang bereikt, treedt een verschuiving op naar een nieuw paradigma.
Of de huidige onrust naar een allesomvattende sociale ineenstorting leidt òf dat er een doorbraak komt naar een volgende fase in de evolutie van de mens... dat hangt voor een groot deel af van de aquarius samenzwering.

Marilyn Ferguson is uitgeefster en redactrice van Brain/Mind-Bulletin, een tweewekelijks blad op het gebied van humanistische geneeskunde, creativiteit, hersenonderzoek, biofeedback en natuurwetenschappen.
Haar eerste boek, The Brain Revolution, verscheen in 1973. The Aquarian Conspiracy is in de Verenigde Staten met veel belangstelling en bewondering ontvangen. Van dit boek is inmiddels al een groot aantal vertalingen verschenen.
Een indrukwekkend en gedegen boek, dat geen probleem onbesproken laat en een verrassend èn opheffend beeld van onze toekomst schetst.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina