Anam Cara:

Mystiek uit de Keltische wereld

John O´Donohue

238 Blz., ISBN 90 259 4716 6     
Uitgeverij Ten Have, 1997 - 2000     


In ´Anam Cara´ (zielsvriend) neemt de Ierse dichter, priester en filosoof John O´Donohue u mee op reis naar het ´Eiland van heiligen en geleerden´, waar zij hun eigen Anam Cara zullen ontdekken.
Hij onderzoekt een wereld waarin alles is vervuld van goddelijkheid: de rivieren en de heuvels, de zee en de lucht, de dieren en de planten. In een combinatie van filosofie, onderricht en spiritueel inzicht introduceert O´Donohue de spirituele nalatenschap van de oude Kelten. Hij voert zijn lezers naar een plaats waar de schikgodinnen niet worden gevreesd, waar Gods gepassioneerde kant wordt verheerlijkt en waar de mysteries van het dagelijks leven worden gevierd.

De cycli van leven en natuur naspeurend, put dit inspirerende boek uit de heilige wateren van Ierlands spirituele nalatenschap - van de Kelten en hun druïden, van de ´imbas´ (sagen) van de rondzwervende barden en van de gewijde bronnen van de christelijke kloosters. O´Donohue onthult geheimen die ons opnieuw in verbinding brengen met de wereld om ons heen en de schatten in onze eigen ziel.

John O´Donohue doceert en geeft workshops in de V.S. en Europa.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina