Zweedse volkssprookjes

Bijeengebracht door

Kurt Schier

224 Bladzijden. ISBN 90 229 3302 4     
Uitgeverij Bruna, 1973     


In de jaren ´70 en ´80 van de vorige eeuw was er in Zweden een levendige belangstelling ontstaan voor de volksoverlevering en vooral voor dialekten, in de eerste plaats onder filologen en taalkundigen. De talrijke volksverhalen die opgetekend werden, konden tot op heden nog niet alle gepubliceerd worden: een groot deel ervan bevindt zich nog in allerlei archieven. Een belangrijk deel van deze bundel is afkomstig uit zulke in de spreektaal opgetekende verzamelingen.
In de jaren 1925 en 1926 werd in samenwerking met een aantal kranten een laatste inzameling van volksvertellingen gehouden, waardoor niet minder dan 700 nieuwe verhalen aan het licht kwamen. Een karakteristieke eigenschap van de Zweedse volkssprookjes is de neiging tot een nuchtere voorstelling van zaken en merkwaardig is het grote aantal domineesverhalen waarbij de dominee in de regel als dom en vooral als gierig wordt afgeschilderd.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina