Zhuang Zi
de volledige geschriften

het grote klassieke boek van het taoïsme

vertaald en toegelicht door

Kristofer Schipper

440 Blz., ISBN 978 90 450 2779 1     
Uitgeverij Augustus / Atlas Contact, 2007, 16de druk 2018     


De geschriften van Zhuang Zi behoren tot de meesterwerken uit de wereldliteratuur. Zhuang Zi (spreek uit: Dzwángdze) is een tijdgenoot van Aristoteles, maar zijn ideeën zijn totaal anders. In deze grootscheepse verzameling van fascinerende verhalen, diepzinnige beschouwingen en scherpe maatschappijkritiek gaat het in de eerste plaats om onze eigen vrijheid. Hij lacht om menselijke vooroordelen en taboes en heeft niets op met het zinneloos najagen van onhaalbare idealen. In plaats daarvan toont ons hoe wij, in eenvoud en stilte, door ons dagelijks werk en door meditatie, de Tao van de eenheid tussen mens en natuur kunnen volgen.
Dit is een van de oerteksten van het taoïsme. Het heeft een zeer grote invloed uitgeoefend, niet alleen op de filosofie, maar ook op de kunst van het Verre Oosten.

Kristofer Schipper geeft hier de eerste volledige Nederlandse vertaling en waar nodig toelichting. Hij vertaalde eveneens Het boek van de Tao en de innerlijke kracht van Lao Zi en De gesprekken van Confucius.

Over De volledige geschriften:

´Filosofen van de Lage Landen, leg Heidegger terzijde en stort u op Zhuang Zi.´
- NRC Handelsblad

´Weerbarstiger, maar ook rijker en levendiger: [...] In de onmisbare voetnoten doceert Schipper uiterst gemoedelijk, zodanig zelfs dat de noten op een prettige manier bij de tekst gaan horen.´
- De Volkskrant


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina