Zes novellen uit het oude IJsland

Vertaald door

Prof.Dr. Jan de Vries en M.M. de Vries-Vogel

321 Blz., ISBN 90      
Uitgeverij De Schouw, 1943     


De tijd van 930 tot 1030 was vol heftige twisten en gewapende strijd tussen de voorname geslachten van IJsland. Als het ging om de eigen eer, of om de machtspositie der familie, dan wist men van geen wijken en trachtte men met alle middelen van geweld en list het doel te bereiken. Eerst als in het jaar 1000 op de algemene dingvergadering (het Alding) het Christendom tot staatsgodsdienst verklaard wordt, kan er een tijd aanbreken, waarin de ongebreidelde zucht tot zelfhandhaving kan worden beteugeld en langzamerhand verflauwen de twisten, dooft het oude strijdvuur. Geen wonder, dat voor de nakomelingen in later eeuwen de generaties uit het eind der 10de eeuw als een heroisch geslacht gegolden hebben, van wie men de roemrijke daden in het geheugen bewaarde en later, op het eind der 12de en in het begin der 13de eeuw, de geschiedenis te boek stelde.
Dat zijn de saga´s, die kostelijke getuigenissen van het leven op het oude IJsland, die kleurige taferelen van oudgermaans denken, voelen en handelen.
Als men zich eens voorstelt, wat wij zouden bezitten, als wij maar enkele zulke geschiedverhalen uit de tijd van Dirk I tot Dirk III hadden, dan beseft men eerst, hoezeer de Skandinaafse volken te benijden zijn, wier overlevering zo hoog in het verleden opklimt.
In deze bundel hebben wij zes van deze verhalen bijeengebracht. Korte schetsen in tegenstelling tot andere, uitvoerige en omvangrijke saga´s, maar die daarom niet minder scherp getekend zijn. Zij laten ons zien, hoe hoog deze vertelkunst gestegen was, omdat het schrijven van een beknopte, maar goedgeslaagde novelle zeker niet minder kunstvaardigheid vereist dan dat van een uitvoerige roman. Deze IJslandse vertellers zijn in staat in enkele weinige bladzijden een knoop te leggen, en dan snel en hevig de beslissende katastrofe voor te bereiden. De lezer zal zelf wel bemerken, met welk een zekere hand de karakters getekend worden, hoe vlot en toch kernachtig de dialoog is, hoe voortreffelijk de verteltrant. In dit opzicht behoeft de IJslandse sage noch toelichting, noch verdediging.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

In dit boek vindt je de volgende sagen:

  • De Saga van Gunnlaug Slangentong
  • De Saga van Kippen-Thórir
  • De Saga van Gisli den Vogelvrijverklaarde
  • De Saga van de Bondgenoten
  • De Saga van Vecht-Glum
  • De Saga van Hrafinkel den Priester van FreyrTerug naar de vorige pagina