Winti religie

Een Afro-Surinaamse godsdienst in Nederland

Godsdienst en Samenleving

F.E.R. Derveld en H. Noordegraaf (Red.)

188 Blz., ISBN 90 6184 318 9     
Uitgeverij De Horstink, 1988     


Het van oorsprong Afrikaanse Winti-geloof heeft in Suriname sinds de slaventijd een ondergronds bestaan geleid, in de schaduw van de christelijke godsdienst. In de loop der jaren heeft het tal van christelijke elementen geïncorporeerd - niet zelden waren trouwe kerkgangers eveneens Winti-gelovigen - maar de verhouding tussen beide tradities is altijd moeizaam geweest. Nog steeds zijn de christelijke kerken geneigd tot een zekere distantie.
Naast de kerken zijn het in Nederland vooral hulpverleners die in aanraking komen met de Winti-religie. Psychische stoornissen blijken bij Surinaamse Nederlanders vrij vaak verband te houden met Winti. In zulke gevallen hebben Winti-rituelen meer effect dan psychotherapeutische methoden.
In deze bundel laten twaalf deskundigen hun licht schijnen over de Winti-religie. Omdat het een mondeling overgeleverde religie is, zijn er weinig schriftelijke bronnen. Daarom veel aandacht voor de vraag: wat behelst Winti nu precies? Verder komt de verhouding met de christelijke kerken ter sprake, en ten slotte wordt ruime aandacht besteed aan de Nederlandse situatie, met name in de (geestelijke) gezondheidszorg.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina