Wereldbrein

De aarde ontwaakt!

Peter Russell

227 Blz., ISBN 90 202 3085 9     
Uitgeverij Ankh-Hermes, 1986     


Brachten de Beatles in 1967 met All you need is love het streven naar een betere wereld en daarmee de grote verandering onder woorden? De verandering naar een collectief zelfbewustzijn, met als resultaat onze planeet als een levend, zelfregulerend organisme en de ontwikkelde mensheid als wereldbrein?
Volgens Peter Russell wijst veel erop dat onze toekomst rooskleuriger is dan wij nu vermoeden. Zo is er in de samenleving een groeiend gevoel van eenheid met de medemens en de natuur: vredesbewegingen, milieu activisten, zorg voor bodemschatten en energiebronnen, en mens- en milieuvriendelijke ondernemingen zijn daarvoor o.a. symptomatisch.
Tekenend is ook de groei en ontwikkeling van de wereldbevolking, die een analogie vertonen met die van onze hersencellen. De capaciteit voor het verwerken van gegevens verdubbelt al zo snel, dat rond 2000 het telecommunicatienetwerk op Aarde het menselijk brein in complexiteit en mogelijkheden zal evenaren.
Verder vinden er in tal van wetenschappen verschuivingen plaats naar nieuwe, holistischer denkmodellen. Het zijn ondermeer deze ontwikkelingen die Russell beschrijft en waarop zijn fascinerende visie stoelt. De huidige crises zijn in die evolutie keerpunten, stuwende krachten om nieuwe organisatievormen en een hoger bewustzijnsniveau te bereiken. Twee zaken zijn voor het realiseren van die visie van belang: synergie en onze kijk op de toekomst.

Synergie is essentieel voor het leven en karakteristiek voor het succesvol functioneren van organismen, ongeacht of dat het menselijk lichaam, een bedrijf of de wereld is. De elementen van een synergetisch systeem werken samen, ondersteunen elkaar en verbeteren aldoende de prestatie. Het beeld dat wij van onze wereld en haar toekomst hebben, is in hoge mate bepalend vóór die toekomst. Vertrouwen, een optimistische instelling en positievere nieuwsvoorziening kunnen ons helpen een betere wereld te scheppen.
Wat we nu nodig hebben is een spirituele vernieuwing, een breed verspreide bewustzijnsverandering. Die verandering zal, gevoegd bij de razendsnelle ontwikkelingen in de informatica en computertechnologie, de toekomst van onze planeet bepalen - een wereld waarvan de contouren door Peter Russell voorzichtig worden ingekleurd.

Peter Russell studeerde in Cambridge wiskunde, theoretische natuurkunde, experimentele psychologie en computerwetenschappen. Daarnaast verdiepte hij zich in het werk van Teilhard de Chardin en in verschillende meditatietechnieken. Hij geldt als deskundige op het gebied van stress-management en is een veelgevraagd spreker op congressen en cursussen voor o.a. organisatie adviseurs, managers en andere functionarissen in het bedrijfsleven.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina