Wat artsen je niet vertellen

Over de gevaren van de moderne geneeskunde

Lynne McTaggart

400 Blz.. ISBN 90-5637-148-7     
Lemniscaat, 2008     


Steeds opnieuw komen gegevens aan het licht, ook in de medische vakbladen, over de gevolgen van algemeen gangbare, veelvuldig toegepaste medische interventies en ingrepen.
Preventieve maatregelen als bijvoorbeeld vaccinatieprogramma´s brengen veel meer risico´s met zich mee dan de medische autoriteiten het publiek willen doen geloven. Cholesterolverlagende diëten zijn het onderwerp van discussie. Bijwerkingen van medicijnen, hoewel grotendeels bekend, worden vaak onderschat.

Bij het publiek blijkt een grote behoefte te bestaan aan onafhankelijke informatie over de risico´s en de gevaren van behandelingen die nogal eens met grote zekerheid aan de patiënt worden verkocht. Aangeprezen als wetenschappelijk verantwoord en volkomen veilig, blijken ze achteraf toch niet zo onschadelijk als werd gezegd...

Na een aantal slechte ervaringen op medisch gebied is Lynne McTaggart een voorvechtster geworden voor meer openheid ten aanzien van mogelijke risico´s van medisch ingrijpen. In Wat artsen je niet vertellen verstrekt zij onafhankelijke informatie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina