Volksverhalen uit Noord Brabant

Onze Volksverhalen

Willem de Blécourt

371 Blz., ISBN 90 274 7092 8     
Uitgeverij Het Spectrum, 1980     


Mede door de inspirerende rol van de Helmondse notaris August Hendrik Sassen (1853-1913), bestond er aan het einde van de vorige eeuw in Noord-Brabant een zeer levendige belangstelling voor het volksleven. Sassen wist door de hele provincie een netwerk van contactpersonen, doorgaans schoolmeesters, op te bouwen, die ijverig aantekening maakten van alles wat hen ter ore kwam over bijgeloof, zegswijzen, overleveringen, sprookjes en spotternijen. De belangrijkste verzamelingen van deze volks­over­le­ver­ingen zijn in dit boek in een zo getrouw mogelijke vorm weergegeven.
Daarnaast is er aandacht besteed aan collecties van recenter datum, zoals de door Marcel van den Berg opgetekende verhalen uit Ossendrecht en Woensdrecht, die nooit eerder in druk zijn verschenen. Het geheel wordt gecomplementeerd met een overzicht van de hatelijkheden en anekdotes die de bewoners van de vele dorpen en steden aan en over elkaar vertelden, en zelfs nu, ter gelegenheid van het carnaval, nog wel vertellen.

Willem de Blécourt, de samensteller van dit deel, heeft ter verduidelijking en ter vergroting van de toegankelijkheid het geheel gecomplementeerd met een overzicht van het Noordbrabantse volksverhalenonderzoek, een uitgebreid commentaar en enkele registers. Zo kan dit boek beschouwd worden als uitgangspunt voor de bestudering van de Noordbrabantse overleveringen, en zal het een ieder die de vertelsels uit deze provincie een warm hart toedraagt, telkens weer blijven boeien.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina