Twijgen uit de bezem

gedachten over de filosofie van het paganisme

Morgana

103 Blz., ISBN 978 908885 023 3     
Silver Circle, 1982     


´Beyond The Broomstick´ is in het verleden gepubliceerd als een serie artikelen in het tijdschrift Wiccan Rede. De serie werd vertaald in het Nederlands en voor het eerst als boekje gepubliceerd in 1982, met als titel: ´Twijgen uit de Bezem´. Op dat moment waren er weinig Nederlandstalige boeken over wicca en wisten nog maar heel weinig mensen iets over deze nieuwe religie.

Morgana schreef deze achtdelige artikelenserie als introductie tot wicca met de nadruk op het filosofische gedachtengoed. In dit boek worden centrale concepten zoals polariteit, de drievoudige godin, de god en de vier elementen in duidelijke taal beschreven. Dit is een prima boekje voor beginners maar ook een goed bronboek voor degenen die al geïnteresseerd zijn in wicca en behoefte hebben aan meer filosofische diepgang.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina