Termen van Toverij

De veranderende betekenis van toverij
in Noordoost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw

Willem de Blécourt

318 Blz., ISBN 90 6168 321 1     
Uitgeverij Sun, 1990     


De historische aandacht voor toverij in Europa houdt meestal op bij de criminele vervolging ervan. Alleen uit de verzamelingen van volkskundigen kan worden opgemaakt dat ook in Nederland de geschiedenis van de toverij doorloopt tot in een nabij verleden, met toverijbetichtingen en bloeiende praktijken van onttoveringsspecialisten.
De antropoloog Willem de Blécourt brengt als een van de eersten de doorlopende traditie van toverij vanaf de zestiende eeuw tot in deze eeuw systematisch in kaart. Hij legt daartoe Drenthe onder de microscoop. Aan de hand van vooral smaadprocedures en kranteberichten schildert hij de boeiende ontwikkeling van een heden ten dage meestal als exotisch beschouwd cultureel fenomeen.
Het gaat hem daarbij vooral om de betekenissen van de termen toverij voor de direct betrokkenen: degene die van toverij beticht wordt, de betichter en de onttoveringsspecialist. De Blécourt haalt zo een vrijwel verwaarloosd aspect van de geschiedenis van het dagelijks leven naar voren.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina