Te-Tao Ching    Lao-Tzu

Een nieuwe vertaling,
gebaseerd op de recent ontdekte Ma-wang-tui teksten

Uit het Chinees vertaald, ingeleid en becommentarieerd door

Prof. Robert G. Henricks

311 Blz., ISBN 90 215 1626 8     
Uitgeverij Kosmos, 1991     


De Te-Tao Ching, rond 2500 jaar geleden in China ontstaan, hoort tot het allerhoogste wat de mensenlijke geest heeft voortgebracht. De 81 korte hoofdstukken leren de mens al het uiterlijke te negeren en te leven in overeenstemming met ´de Weg´ (het tao van de titel). Dit aan de Chinese wijsgeer Lao-Tzu toegeschreven werk werd talloze malen vertaald, ook in het Nederlands.
Jammer genoeg waren al die vertalingen - noodgedwongen - gebaseerd op teksten die pas minstens 800 jaar na het ontstaan van dit meesterwerk waren opgetekend. Vandaar de opschudding, toen in 1973 in de Chinese provincie Hunan een graf werd gevonden uit ca. 200 voor nul, dat twee exemplaren van de Te-Tao Ching bevatte. Deze teksten waren niet alleen 500 jaar ouder dan alle destijds bekende, maar bleken ook helderder van opbouw, woordkeuze en grammatica; zelfs de titel bleek anders te moeten luiden dan altijd was gedacht. Plotseling was een nieuwe, veel betere, meer authentieke en toegankelijke vertaling mogelijk geworden. In de Verenigde Staten werd deze tot stand gebracht door professor Robert G. Hendriks, die het werk bovendien voorzag van een even uitvoerig als deskundig commentaar.

Deze Nederlandse editie wordt ingeleid door dr. B. Mansvelt Beck, wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit van Leiden, die tevens de supervisie had over de Nederlandse vertaling.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina