Taoïsme

de weg van de mysticus

J.C. Cooper

156 Blz., ISBN 90 6325 276 5     
Uitgeverij Servire, 1986     


Met deze inleiding op het taoïsme heeft de bekende Engelse auteur J.C. Cooper, die al meerdere werken over de Chinese belevingswereld op haar naam heeft staan, een opmerkelijk helder en stimulerend boek geschreven.
In een zevental bondige hoofdstukken wordt de gehele filosofie achter het taoïsme - een van de drie grote godsdiensten van China - uiteengezet, waarna deze ideeën in verband worden gebracht met het gewone natuurlijke leven, de kunst met zijn fraaie tekeningen, schilderingen en gedichten, en de symboliek die aan dit alles ten grondslag ligt.
Het middelpunt van deze hele levensfilosofie wordt gevormd door het idee van de Twee Grote Krachten in de natuur, die zich onophoudelijk met elkaar verbinden en elkaar in evenwicht houden - jin en jang - een idee dat ook steeds meer ingang vindt in het Westen, bijvoorbeeld in de voedingsleer en de meer moderne geneeswijzen.
Omdat het taoïsme zeer abstract en niet emotioneel bewogen is ingesteld, krijgt men het gevoel dat men als het ware teruggaat naar een kristalhelder oerbegin. Juist het moderne denken en de moderne wetenschap zullen zich door deze kijk op het heelal en de mens aangesproken voelen. Het is een kijk, die aan het spirituele en goddelijke geen afbreuk doet, maar de mens juist laat zien hoe hij in alle nuchterheid aan zichzelf kan werken. Men kan als volwaardig mens in deze wereld staan, omdat men de werkingen van het heelal en de invloeden daarvan ook op zichzelf heeft begrepen en dus op harmonische wijze zijn plaats in het geheel kan innemen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina